Da det i det siste har kommet en del spørsmål om barnefordeling og barnevern på tross av landegrensene, tenker jeg å opplyse litt:

Derav litt generell informasjon om rettigheter man har selv om man som mor eller far er bosatt i et annet land.

BARNEFORDELING (FORELDREANSVAR, DAGLIG OMSORG OG SAMVÆR)
Som far eller mor har man fullt og helt de samme juridiske rettigheter som om man bor i Norge. Det er f.eks. ingen regel som stopper en utenlandsboende far eller mor fra å ha samvær med barnet. Denne rett har man endatil om man ikke har foreldreansvar.

I barnefordelingssaker kan man ha krav på fri rettshjelp. Dreier det seg om fritt rettsråd, kan man kontakte advokat der man bor eller har opphold – også på Gran Canaria. Fri rettshjelp er imidlertid betinget av at man som enslig ikke har høyere årlig bruttonntekt enn kr. 246.000. Man kan heller ikke ha formue på mer enn 100.000,-.

BARNEVERNSTVISTER
Som far eller mor med foreldreansvar, vil man alltid ha partsrettigheter – uavhengig av hvor man bor – i en barnevernssak i Norge. Er man imidlertid far uten foreldreansvar (ikke så ofte det er slik), må man først få dette «på plass» etter barneloven før rettighetene etter barnevernsloven trer i kraft.

I tvangssaker (eks. sak om omsorgsovertakelse), har man rett til fri bistand av advokat uavhengig av inntekts- og formuessituasjon. Hovedregelen i rettshjelpsloven sier at man i sak for Fylkesnemnda skal bruke advokat der man bor. Dvs. at eksempelvis en far som bor eller oppholder seg på Gran Canaria kan kontakte norsk advokat her nede som vil kunne være med til Norge og bistå i en eventuell sak i Fylkesnemnda.

Vi har arbeidet svært mye med barnefordelings- og barnevernssaker. Ta kontakt ved spørsmål. En samtale for innledende råd og veiledning koster ingenting.