adv. Magne B. Synnevåg

Fra og med skatteåret 2016 (med virkning for det som sendes inn i 2017) heter det ikke lenger «selvangivelse», men «skattemelding». Dette betyr ikke all verden i praksis, men det er greit å ha terminologien «i orden».

For de som har tatt opp lån i Spania, og som skatter til Norge, er det viktig å melde inn det man har i gjeld, og har betalt i renter, i løpet av året. Dette er noe skatteyter selv må sørge for. At dette oppgis til norske myndigheter er en forutsetning for at fradragene får virkning.
Spanske banker gjør ikke som de norske; d.v.s. sender disse opplysningene automatisk.

Hvor det føres.
Den gjelden man hadde pr. 31.12.2016 skal føres i post 4.8.3 i skattemeldingen. Beløpet som oppgis skal være i norske kroner, og som vekslingskurs skal benyttes den offisielle kursen fra Norges Bank pr. 31. desember 2016. Denne finnes på Norges Bank sine sider, og er på 9,0863.

Renter betalt i 2016 oppgis i post 3.3.2. Også her skal beløpet være i norske kroner, og som vekslingskurs benyttes årets gjennomsnittskurs (9,32). Dette dersom du har hatt lånet hele året. Har lånet bare vart deler av 2016, benyttes gjennomsnittskursen for de måneder lånet har eksistert. Tallmaterialet for beregningen finnes også på Norges Banks nettside, men det kan være litt komplisert å regne det ut.

Dokumentasjonskrav
Det skal ikke sendes inn dokumentasjon i utgangspunktet. Imidlertid kan skattemyndighetene (dersom de er i tvil) be om å få se dette i etterkant. Da er det greit å ha «papirene på stell». Når man vet at norsk skatteetat ofte gir korte frister på tilbakemelding fra skatteyter, og dessuten at det ofte kan ta litt tid å få papirer fra spanske banker, er det fornuftig å sørge for at man har alt i forkant.

Ønsker lykke til.

HYGGELIG OM DU LIKER OSS PÅ FACEBOOK
[efb_likebox fanpage_url=»norlegalgc» box_width=»250″ box_height=»» locale=»en_US» responsive=»0″ show_faces=»0″ show_stream=»0″ hide_cover=»0″ small_header=»1″ hide_cta=»1″ ]