adv. Magne B. Synnevåg

Den 17. februar 2017 behandlet Finansklagenemnda sak etter korttyveri i Puerto Rico, Gran Canaria. Saken gjaldt en nordmann som hadde fått frastjålet sin lommebok med blant annet visa- og mastercard rett etter ankomst på ferieøya. Spørsmålet gjaldt hvorvidt han hadde opptrådt grovt uaktsomt, og således var pliktig til å dekke en egenandel på 12.000,-. Kortene var til sammen blitt tappet for ca. 18.000,-. (til sammen 5 uttak). Det var på det rene at korrekt kode og chip var benyttet i forbindelse med uttakene.

Det kunne utelukkes at den som misbrukte kortene kunne fått tak i denne gjennom «kikk over skulderen». Eier hadde ikke brukt kortene etter at han kom, og forrige gang de var benyttet var på Gardermoen ved avreise.

På tross av at eier nekter for at han har oppbevart koden sammen med kortene, legger Finansklagenemnda til grunn at dette må ha skjedd. Å ikke holde kode og kort adskilt regnes som «grovt uaktsomt». Han ble således pliktig til å dekke egenandelen.

Eier hevdet også at han umiddelbart etter tyveriet forsøkte å ringe bankens kundesenter for å få kortene sperret, men at han ikke fikk kontakt. Han måtte derfor ringe sin sønn i Norge som kontaktet banken og fikk gjennomført sperringen noe senere på kvelden. Han hevdet derfor at han ikke kunne bebreides for at han ikke fikk sperret kortene før misbruket skjedde. Han mente det var banken som måtte ta belastningen når ventetiden på kundesenteret var lang.

Om dette sier Finansklagenemnda at det ikke har latt seg dokumentere at han ringte banken, og at det tyder på at han har ringt feil nummer. Dette basert på mannens egen forklaring. De mener derfor at det ikke er bankens risiko at ikke kortene ble sperret på et tidligere tidspunkt.

Så moralen er: