TestamENTEN – ELLER? ..og litt om arv og skifte.

Jeg har får stadige forespørsler om å skrive litt om arv og testamenter, og nødvendigheten av dette for utlendinger (nordmenn) med verdier i Spania. Svaret på spørsmålet over om man trenger testament i Spania, er utvilsomt ”JA”. Kommer tilbake til det nedenunder. Først om arv og skifte – arveregler og skifteregler Selv om både fastboende […]