Magne B. Synnevåg

For et par dager siden ble jeg kontaktet av en norsk person (hvilket kjønn det var er ikke interessant).

Vedkommende hadde frasagt seg ytelser i Norge hun / han hadde rettmessig krav på ettersom NAV hadde  innvilget AAP (arbeidsavklaringspenger). Personen hadde – p.g.a. en «trøblete livssituasjon» for øvrig – reist ned til Gran Canaria der foreldrene har et «vinterhus».  Lojalt – etter som var opplyst om at var gjeldende regler – frasa vedkommende seg ytelser fra NAV, og levde delvis på oppsparte midler og delvis på støtte fra foreldrene. I starten ble det bare krysset av i NAVs elektroniske skjema for «ferie», og etter hvert sluttet hun/han å melde inn i det hele tatt. Vedkommende mottok jo ikke penger uansett.

Det interessante er at hun/han – så lenge ikke ytelser ble krevd – aldri ble bedt om å møte på kurs, til samtaler eller ble anmodet om å søke jobber. Vedkommende ble «glemt».

Til slutt etablerte personen seg i et forhold her nede, og da hun/han hadde vært her i et drøyt år, fikk personen også jobb.

Etter å ha lest en god del om saken de siste ukene, kan jeg ikke begripe annet enn at dette også er et NAV-offer. Personen har definitivt tapt ytelser som hun/han hadde rett på. Frasagt seg disse frivillig, javel, men dette var jo fordi det ble opplyst fra NAV at reglene var slik, og at man risikerte strenge straffer dersom man «jukset».

Men nå var jo ikke reglene slik likevel? Hva skal man gjøre da? Kreve etterbetaling??

Jeg mener JA! Selvfølgelig oppstår det spørsmål av type hvor stort tapet har vært (m.a.o. hvor lenge ville ytelsene vart), er kravet foreldet osv. Men i utgangspunktet mener jeg saken er opplagt i så måte at vedkommende skal ha dekket det tap i ytelser vedkommende har hatt. Hvor stort tapet er, må bevises.

Jeg registrerer jo at regjeringen vil gi NAV-ofrene rettshjelp. Så gjenstår det jo å se hva dette betyr. Jeg er i alle fall blir bedt om å søke på vegne av vedkommende.

Jeg har valgt å kalle dette blogginnlegget «de små nav-ofrene». Det er ikke fordi jeg mener at dette er bagatellmessig fra NAVs side, men for å understreke at man godt kan være et offer selv om man ikke nødvendigvis har sittet i fengsel.

Arguineguin, 11.11.19

 

Magne B. Synnevåg

PS: Og glem ikke å like oss på Facebook om du synes dette var ok.