Flere jeg har snakket med har forskjellige oppfatninger hvorvidt det fortsatt er lov å ta med en såkalt «gatehund» (eller hund fra omplasseringsanstalt) til Norge. Tenkte derfor jeg skulle sjekke litt mer om dette.

Om å ta med seg gatehunder til Norge, kan man lese følgende på Mattilsynets sider:

I praksis betyr dette at det ikke lenger er mulig å hente gatehunder fra utlandet.

Jeg fant dette såpass uklart at jeg ville sjekke ut om det virkelig er slik at «dette ikke lenger er mulig».

Og det er det altså ikke. Jeg måtte ringe Mattilsynet for å finne ut hvordan reglene var å forstå.

For det første – kommersiell import (kjøp og salg) er ikke lenger tillatt. Men for de som har bodd i utlandet og eid hunden i 6 måneder eller mer, er det fortsatt slik at de kan ta den med seg om de flytter tilbake til Norge. De må imidlertid bevise at de har eid og bodd sammen med hunden. Den beste måten å gjøre dette på er å oppsøke en veterinær og få hunden microchippet med det samme man får den. Dette er uansett et vilkår før hunden tas inn til Norge, så man kan like gjerne gjøre det først som sist. Da har man også skaffet seg bevis for eierforholdet.

I tillegg må hunden ha pass. Det hjelper også veterinæren til med.

Videre må den rabiesvaksineres, og det må ved første gangs vaksinering gå minst 21 dager før reise kan igangsettes. En revaksinering av en tidligere vaksinert hund (der «gammel vaksinasjon ikke er gått ut) er fra dato for vaksine. Vaksinasjonsdato innføres i microchip og pass.

Det siste kravet er at hunden må ha bendlelormkur. Kuren skal tas 24 timer før avreise og dokumenteres av veterinæren i hundens pass.

Dette var det jeg fikk vite at var «kravene» i skrivende stund. Gjør uansett en «dobbeltsjekk» med Mattilsynet før du går i gang. Reglene kan endre seg.

Lykke til.

Arguineguin, 26. november 2019

Magne B. Synnevåg

PS: Dersom du likte dett, kan du gjerne følge meg på Facebook.