Adv. Magne B. Synnevåg

I november 2017 skrev jeg denne artikkelen «TestamENTEN – ELLER? ..og litt om arv og skifte.»

Når det nå – pr. juni 2020 – innføres ny arvelov i Norge, får det i det hele tatt noen betydning for eiendeler nordmenn måtte ha utenlands?

Det jeg behandler nedenunder gjelder de som har sitt faste bosted i Norge og boet som følge av dette skal arves / skiftes etter norsk rett.

De to viktigste endringene er at minimums pliktarv til livsarvinger øker, og at arvelater får bedre muligheter til å bestemme konkret over spesielle verdier.

Etter «gammel» rett (som fortsatt gjelder frem til sommeren) kan arvelater i testament bestemme at hvert barns arv skulle begrenses oppad til én million (verdimessig). Denne grensen heves nå til 15 G (G er grunnbeløpet i folketrygden). 15 G utgjør p.t. litt i underkant av 1,5 million kroner. I så måte økes pliktarven, men dersom man ikke har gjort en beløpsbegrensning, er det fortsatt 2/3 arv til livsarvinger som gjelder.

Den andre endringen er muligens vel så interessant. Jeg gir følgende eksempel:

Den som går bort (kalles heretter testator) etterlater seg verdier for til sammen 6 millioner bestående av en bolig i Norge til 3 mill. og en «fritidseiendom» i Spania til 3 mill. (bruker norske kroner for å gjøre eksempelet enkelt). Disse verdier skal fordeles mellom 3 barn.

Testator (som ønsker at verdiene etter ham skal fordeles likt) kan nå – i testament – bestemme at f.eks. eiendommen i Spania skal tilfalle ett av barna mot at denne innbetaler det hun/han får mer av verdier (i regneeksempelet 1 million) til boet (for fordeling mellom de to andre). På denne måten kan testator – dersom han er engstelig for krangel og uvennskap mellom barna – bidra til å avverge dette. Han må imidlertid gjøre dette i testament, og her er norsk testament et krav, og et samsvarende spansk testament også å foretrekke.

Men – og et stort men – etter at arveavgiften ble gjeninnført på Kanariøyene den 1. januar, er det definitivt et spørsmål testator bør ta stilling til. Skal arveavgiften betales alene av den som arver eiendommen her nede, eller skal den dekkes av boet? (betales av alle tre). Ettersom avgiften etter endringen ofte dreier seg om betydelige beløp. er dette et ikke uviktig spørsmål testator sørge for å mene noe om. Dette bør (må) skje i testament.

Mitt råd i denne forbindelse er at man i det norske testamentet har detaljerte bestemmelser om hvordan skal kompensere (eller ikke kompensere), mens man i det spanske bestemmer slik at overdragelse skjer så «enkelt» som mulig.

Dersom jeg kan bistå med ytterligere rådgivning, er det bare å ta kontakt.

Ettersom jeg har fått spørsmål om dette med arv/testament i forhold til dette med coronavirus understrekes det at denne artikkelen IKKE HAR NOE MED UTBRUDDET Å GJØRE.

Gran Canaria, 10. mars 2020

Magne B. Synnevåg