Skip to content

Man kan ikke vaksinere økonomien, dessverre

Økonomene er entydige på at det vil ta lang tid før det er tilbake til der men var før krisa satte inn. 

Jeg viser til en artikkel i «Canary News» der det heter «ECONOMISTS WARNING IT COULD TAKE CANARY ISLANDS FIVE YEARS TO RETURN TO HOW THINGS WERE BEFORE COVID».

I følge dekanen, Miguel Ángel Sánchez Martín, på det økonomiske universitetet på Tenerife, har man ikke «truffet bunnen» ennå, og før man når den, er det vanskelig å si noe om hvilke tiltak som må til for å få til en gjenreisning. 

Mange brikker må falle på plass selv om øygruppa forventes å få hjelp fra EU (antagelig også på lang sikt, men på kort sikt forventes 3,57 milliarder euros), vil det viktigste bidraget være å få kontroll over spredningen av viruset. Dersom dette skjer, og land som Tyskland og Storbritania opphever «svartelistingen», er det i alle fall noe som kan tilsi en start i aktivitetene. 

Likevel mener Sanchez at det vil ta 5 år eller mer før Kanariøyene er på 2019 nivå hva gjelder GDP (Gross Domestic Product – tilsvarer BNP i Norge). Man trenger ikke være «rakettforsker» for å forstå hva dette vil bety for prisutviklingen for eiendom. All erfaring med hva som skjer med prising av eiendom i tider der økonomien faller tilsier en nedgang. I forhold til det som er av «trafikk» av mulige kjøpere på øyene akkurat i øyeblikket, er det egentlig ren «bingo» om det i det hele tatt avholdes en visning.