Arv og skifte

Antallet nordmenn som eier eiendommer og andre verdier i Spania har økt betydelig de siste årene.  Med denne økningen følger også en økning i antall bo som må ryddes opp i når eierne går bort.

Å skifte et dødsbo i Spania er  en tidkrevende og kompleks prosess. Det er både praktiske og juridiske forhold som må håndteres.  Arv og skifte i Spania er langt fra så enkelt å gjennomføre som et privat skifte i Norge. Det kan bli «mange» turer både til Notar og banker. I  praksis er det umulig  å løse alt som angår et bo i Spania på en kort ferietur. Det spanske systemet er ikke så gjennomdigitalisert som det norske, og papirarbeidet innbefatter «venting» og tar tid. De færreste utlendinger tar seg av et skifte i Spania uten profesjonell hjelp.

Spanske eller norske arve- og skifteregler.

Om det er norske eller spanske arve- og skifteregler som skal anvendes, avhenger vanligvis av landet avdøde bodde fast i. For utvandrede er det vanligvis spanske regler som gjelder, og for norsk-boende er det norsk rett. Se også denne masteroppgaven om norsk-spanske arveoppgjør. 

Det er også viktig å vite at du som «utvandret nordmann til Spania, kan du kreve at norsk arverett skal brukes den dagen du går bort forutsatt at du har fastsatt det i testament.

Skatter og avgifter

Vanligvis vil et dødsfall på en eller flere måter ha skattemessige konsekvenser. Arv og skifte i Spania kan fort vekk bli ganske kostbart.

Pr. oktober 2023 ble det imidlertid innført en rabatt i arveavgiften på 99,9% for Kanariøyene så i praksis er denne typen skatt bortfalt. Denne type skatt er regional og varierer fra provins til provins og er også vanligvis avhengig av hvilken «politisk farge» det er på sammensetningen av den provinsiale politiske ledelse.

Det kan imidlertid påløpe andre skatter enn arvavgift som må gjøres opp.

Det anbefales å søke profesjonell hjelp til arv og skifte i Spania

Det anbefales at man søker hjelp fra advokat i denne prosessen. Dette bør man gjøre tidlig, og FØR man eksempelvis igangsetter eiendomssalg. Faktorenes orden er IKKE likegyldig.  En advokat vil bistå i hele skifteprosessen – enten det dreier seg om norsk skifte med forgrening til Spania eller fullstendig skifte her.

Vi kan hjelpe med dødsboskifter (private og offentlige)

Alene – eller eventuelt i samarbeid med pålitelige Kanariske advokater og eiendomsmeglere – tilbyr vi  bistand ved skifte av dødsboer.

Vi har også erfaring med å bistå offentlig oppnevnte bostyrere med å ordne opp i spanske anliggender knyttet til boet.

Det er viktig å merke seg at man bør komme raskt igang ettersom myndighetene har satt frister på hvor lang tid man har på seg til å innberette, og om fristene ikke overholdes vil det påløpe gebyrer og evt. renter.

Les om å bruke norsk arverett i Spania her

Mer om arv og skifte

Ta kontakt