Norsk arverett i Spania

Som norsk statsborger står du fritt til å velge norsk arverett i Spania selv om du er registrert som utvandret, men det må bestemmes i testament.