I disse koronatider….

For noen dager siden fikk jeg en telefon fra en nordmann (egentlig var det en kvinne). Samtalen forløp omtrent som så: Meg: «Ja, det er Magne» Damen: «Hei, er det du som driver norsk advokatvirksomhet på Gran Canaria?. « Jo, jeg måtte innrømme det. Det ble litt snakk om alminnelige ting, og det viste seg at vi […]