Arbeidsrett – Permittering

Permittering av ansatte er vanskelig, men kan være nødvendig for å berge bedriften. Spesielt gjelder dette når plutselig situasjonen endrer seg som f.eks. ved en pandemi..