Tilbake på GC

Ser at forrige gang jeg publiserte på bloggen var i slutten av april. Så dro jeg til Norge. Hadde et hus som måtte klargjøres for salg, og som tok mye lenger tid enn jeg hadde trodd. Hadde også advokatsaker som måtte ferdigstilles, og diverse andre «småting» som måtte fikses opp i.  Når sant skal sies, […]

Fiskal representasjon – hvor mye skal det koste?

Det er utvilsomt slik at nordmenn som eier eiendom på Gran Canaria plikter å betale eiendomsskatt og innlevere årlig «selvangivelse». De må også påse at post fra skattemyndighetene blir håndtert, og å la være å besvare henvendelser fordi man er i Norge eller som følge av at en ikke forstår språket, er en svært dårlig […]

Søksmål mot timeshareselskaper?

Jeg har – etter at jeg begynte å profilere meg som «norsk advokat på Gran Canaria» – blitt kontaktet av nordmenn som ønsker å høre min mening i forhold til søksmål mot timeshareselskaper for å få kjent kontrakten ugyldig og få igjen pengene sine. I den forbindelse må først sies at jeg er IKKE spansk […]

Nordmann frastjålet kort på Gran Canaria – taper saken i Finansklagenemnda

Den 17. februar 2017 behandlet Finansklagenemnda sak etter korttyveri i Puerto Rico, Gran Canaria. Saken gjaldt en nordmann som hadde fått frastjålet sin lommebok med blant annet visa- og mastercard rett etter ankomst på ferieøya. Spørsmålet gjaldt hvorvidt han hadde opptrådt grovt uaktsomt, og således var pliktig til å dekke en egenandel på 12.000,-. Kortene […]

Ny «Skattemelding» og renter / gjeld i Spania

Fra og med skatteåret 2016 (med virkning for det som sendes inn i 2017) heter det ikke lenger «selvangivelse», men «skattemelding». Dette betyr ikke all verden i praksis, men det er greit å ha terminologien «i orden». For de som har tatt opp lån i Spania, og som skatter til Norge, er det viktig å […]