TestamENTEN – ELLER? ..og litt om arv og skifte.

Jeg har får stadige forespørsler om å skrive litt om arv og testamenter, og nødvendigheten av dette for utlendinger (nordmenn) med verdier i Spania. Svaret på spørsmålet over om man trenger testament i Spania, er utvilsomt ”JA”. Kommer tilbake til det nedenunder. Først om arv og skifte – arveregler og skifteregler Selv om både fastboende […]

Guide til kjøp av eiendom Gran Canaria

Etter at jeg flyttet hit til denne vakre øya, blir jeg som norsk advokat kontaktet av nordmenn med forskjellige typer juridiske spørsmål. Vanligvis dreier det seg om privat sivilrett, og «gjengangerne» er  lov og fremgangsmåte for kjøp (og salg) av fast eiendom, testamente og skifte. Jeg vil derfor – så langt jeg rekker – publisere […]