Skip to content

Husadvokat

– frykten for advokatregningen skal ikke stanse deg fra å søke juridisk hjelp…
Rett på sak.
En «husadvokat» er en jurist som er fast tilknyttet virksomheten og som skal fungere som in «113» oppringning når behovet melder seg. Han skal ikke «drepe» bedriften med skyhøye regninger ……
Situasjonen med Covid-19 har i høyeste grad vist at juridiske tjenester kan ytes som fjernlevering. 
 
Timeprisen er 990, -. 
Vanlig timesats for advokattjenester i Norge er – i følge smartepenger.no – kr. 1,500, – – 2,000, – (+ mva) og oppover.
Også fastpris kan avtales dersom oppdraget er egnet for dette.
Presentasjon

Jeg har drevet egen advokatvirksomhet i Oslo / Bærum over 20 år. I perioder har jeg også hatt flere ansatte. Min kundeportefølje har hele tiden bestått av privatpersoner, samt små- og mellomstore bedrifter.

Siden 2019 har jeg tilbudt juridiske tjenester gjennom mitt selskap i Spania der jeg oppholder meg i deler av året. Et betydelig lavere kostnadsnivå gjør at jeg herfra kan tilby hjelp til en betydelig lavere timesats enn hva som er vanlig.

Tjenestene skjer i all hovedsak i form av fjernlevering (mail, telefon, videolink), men jeg er fleksibel og kan delta i møter e.l. de fleste steder i Norge. 

Bistand innen:
. – Arbeidsrett
– Kontrakts- og avtalerett
– Fast Eiendoms rettsforhold
– Kjøp/Salg av virksomhet
– m.m. (spør meg)

Eksempler på annet:
– Bistand til firma etter omfattende transportskade
– Bistand til bedrift i sak om forurensning
– Generasjonsskifte og arvepakt i forbindelse med næringsvirksomhet

Ta kontakt
Jeg kan treffes på telefon +47 900 43 560 for en innledende prat, eller på mail magne@norlegal.no. Kontaktskjemaet under kan også benyttes. 
Jeg kan også sette opp et tidspunkt for et videomøte.
NB: «Taksameteret» begynner ikke å gå før vi evt. blir enige om dette.

Relevante artikler 

Arbeidsrett – Skriftlig advarsel

Skriftlig advarsel er et viktig virkemiddel i arbeidsretten. Likevel finnes ingen lovbestemmelser om dette i arbeidsmiljøloven.