NORSK ADVOKAT - VÅRE TJENESTER

Kjøp og salg av eiendom

Om du skal kjøpe eller selge eiendom er det viktig å holde orden på papirarbeidet.

Arv og skifte

Enten avdøde var fast bosatt i Norge eller hadde utvandret, må det foretas skifte for at arvingene skal kunne ta over eiendelene.

Gaveoverdragelse / generasjonsskifte

Etter reduksjonen av arveavgift etter forrige valg har det skjedd en markant økning av eiendomsoverdragelser til barn og barnebarn

Timeshare

Om du sitter låst i en timeshareavtale du ikke kommer ut av eller du føler at du presses av timeshareselskapet - ta kontakt vi kan bistå deg.

SISTE SAKER

Norsk arverett i Spania

Som norsk statsborger står du fritt til å velge norsk arverett i Spania selv om du er registrert som utvandret, men det må bestemmes i testament.

Les mer