Arveavgiften er fjernet!

Høsten 2023 markerte en betydelig milepæl for skattebetalere på Kanariøyene, da regjeringen godkjente en drastisk reduksjon i arve- og gaveavgiften gjennom Dekret-Lov 5/2023. Den drastiske 99,9% rabatten, uten begrensninger på arvemengden, vil ha en betydelig innvirkning på familiene som mottar arv, spesielt barn, ektefeller, onkler, tanter, nevøer og nieser.

Med denne reformen følger Kanariøyene i fotsporene til regionene Valencia og Balearene. Også der er skatten fjernet som en del av løftene fra Partido Popular i deres valgprogram for de regionale og kommunale valgene i mai i fjor.

De politiske myndigheter forsvarte beslutningen og påpekte at borgerne allerede er belastet med personlig inntektsskatt, formueskatt, skatt på gevinst og eiendomsverdiskatt.  Fra politisk hold ble det også vektlagt at skatten var usoledarisk og rammet middel- og lavinntektsgrupper hardest.

Imidlertid må man fremdeles ta hensyn til kapitalgevinstskatten for donasjoner.

Lettelsene gjelder både for øyenes beboere (residente) og for eiere av feriboliger. 

Ettersom «historien viser» at om det er – eller ikke er – arveavift avhenger av den til enhver tid politiske sammensetningen i «provinsforsamlingen» bør de som vurderer generasjonsskifte absolutt foreta seg noe NÅ.  Husk at det er mange som overdrar eiendom til barna og fortsatt beholder bruksrett.

Vi kan hjelpe deg å beregne hvor mye et generasjonsskifte(gaveoverdragelse) vil koste. 

Send gjerne en mail til post@norlegalgc.com og bruk «generasjonsskifte» i emnefeltet.