Høyesterettsdom – aksjeeierskap ved skilsmisse – skjevdeling

Den ene ektefellen hadde hatt med seg næringsvirksomhet inn i ekteskapet. Ettersom denne – i løpet av perioden partene var gift (kun 4 år) hadde blitt lagt over fra et aksjeselskap til et annet, var vilkåret om «klart kunne føres tilbake til» ikke lenger oppfylt. Verdiene var gjenstand for likedeling.