Timeshare

Vi har tidligere verken kunnet eller ønsket tilby tjenester i forhold til timesharekontrakter. I hovedsak skyldes dette to ting.

For det første at vi har sett markedet «timsharesøksmål» som «rufsete» og «oversolgt» der kundene har blitt lovet langt mer enn det man kunne forvente å få tilbake. Dette førte igjen til at såkalte «advokatfirmaer» kunne kreve langt mer i honorar enn kravet rettferdiggjorde. Denne type «business» ville vi ikke være en del av. Med «advokatfirma» menes egentlig rene call-sentre. Advokaten ble leid inn.

Dernest ville vi trenge hjelp av spansk registrerte advokater til dette, og dette måtte være noen som både var gode på denne typer saker, og som ikke allerede var knyttet opp mot et «call-senter». Det viste seg å være vanskelig.

Situasjonen er nå endret ettersom vi nå har inngått et samarbeid med en advokat som har «bakkekontakt» og kan fortelle oss hva en kunde – i beste fall» kan oppnå, og hvor mye dette vil koste. Prisen for bistanden er ikke overkalkulert, men tvert i mot i samsvar med – eller under – prisene anbefalt av kanarisk advokatforening. Dette betyr om man vinner saken (som man som regel gjør), er mulighetene for at man også tilkjennes saksomkostninger svært gode.

Vi forstår at mange eiere føler seg fanget i timeshareavtaler som ikke lenger oppfyller deres behov eller ønsker. Særlig etter covid-nedstengingen er det mye som er endret i forhold hvordan folk ønsker å benytte ferier samt prioritering av pengebruk til dette. Videre blir vi oftere og oftere kontaktet av personer som har arvet foreldrenes timeshareavtaler og som ikke har den samme interesse i å «måtte» bruke ferien på samme sted år etter år som følge av at de bundet opp gjennom (etter hvert) svært så kostbare vedlikeholdsutgifter.

Så – om du «sitter fast» i en timesharekontrakt med eksempelvis Anfi Del Mar eller Puerto Calma, er det bare å ta kontakt. Vi gir deg informasjon om din rettslige situasjon uten at det koster noe. 

Mer om timeshare

Ta kontakt